13 - 15. november 2018

INNOVASJONSFESTIVALEN

ÅNDALSNES

IDÈER BLIR TIL NÅR MENNESKER MØTES!


DETTE VIL DU IKKE GÅ GLIPP AV... HOLD AV DATOENE NÅ!

For 4. år på rad går Innovasjonsfestivalen av stabelen på Åndalsnes i november! Dette er fylkets største møteplass for nytt og etablert næringsliv på tvers av bransjer.

Konseptet er som følger:
Vi inviterer gründere, etablert næringsliv og investorer fra alle slags bransjer i regionen til en kursdag for de som ønsker dette - samt 2 fullspekkede dager med inspirasjon, faglig påfyll og nettverksbygging. Vi har sett at det å blande nytt og etablert næringsliv på tvers av bransjer gir en unik møteplass hvor nye ideer kan skapes. Innenfor festival-rammen kan vi utforske både formidlingsmetoder og tilnærminger, og har derfor skapt mange spennende møteplasser. Dette er en festival der man kommer tett på foredragsholdere, ressurspersoner og virkemiddelapparat.

I 2017 fikk vi enormt med positive tilbakemeldinger - og klarte å skape en festivalstemning som var helt fantastisk. Vi gleder oss derfor stort til årets festival - og håper også DU vil benytte deg av denne muligheten!

Det er Nordveggen AS, utviklingsselskapet i Rauma som er initiativtaker til Innovasjonsfestivalen.

Nytt av året er at vi har satt ned en programkomité bestående av: Møre og Romsdal Fylkeskommune, Innovasjon Norge, Ålesund Kunnskapspark (ÅKP), NTNU Ålesund, Protomore, Høgskolen i Molde, Vindel fra Kristiansund og Sparebanken Møre. Dette sterke laget gir bpåde en forankring i hele fylket - samt et unikt nettverk og bredde i fagmiljø.

Festivalen støttes økonomisk av Møre og Romsdal Fylkeskommune og Sparebanken Møre.

Vil du se mer fra fjorårets festival kan du se rapporten. Den gir et godt bilde av både innhold, form og stemning.

Følg også Innovasjonsfestivalen på Facebook - så får du med deg oppdatert informasjon.

HOLD AV DAGENE I KALENDEREN ALLEREDE NÅ!
 

 

Innovasjonsfestivalen 2017Innovasjonsfestivalen 2017Innovasjonsfestivalen 2017